2016
Vrijdag 30 september -Thema volwassenen.
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

Vrijdag 28 oktober -Thema volwassenen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

Vrijdag 25 november -Thema kinderen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

2017
Vrijdag 27 januari -Thema volwassenen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

Vrijdag 28 februari – Thema volwassenen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

Vrijdag 31 maart -Thema kinderen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

Vrijdag 28 april -Thema volwassenen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

Vrijdag 31 mei -Thema volwassenen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

Vrijdag 30 juni -Thema kinderen
Tijd: 14.00h -16.00h
Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar

Aanmelden
Schrijf u in met een email naar phonakclub@phonak.com en geef daarbij de datum van uw voorkeur aan samen met uw naam en of u een partner meeneemt ja/nee.